Bierzmowanie

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby przygotowujące się do przyjęcia sakramentu zobowiązani są do dostarczenia kapłanowi prowadzącemu akt chrztu. (jeżeli były chrzczone poza parafią)

CZYM JEST SAKRAMENT:

źródło: http://www.parafiazbawiciela.org

Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię "chrześcijanin", co znaczy "namaszczony", bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

---

Każdy niech pamięta o danym słowie podczas tej Uroczystości „Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.” oraz o nauce Apostoła:

„bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wyznać: Panem jest Jezus.” (1 Kor 12,3)

Owocami Ducha Świętego działającego w życiu wierzącej i praktykującej osoby, która Go wytrwale prosi o pomoc są:

„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” ( Ga 5,22-23 )