Nauki przedślubne

TERMINY:

W parafii p.w. MB Bolesnej w Gdyni - Orłowie
Każdy wtorek - godz. 19:00 (nie ma w okresie kolęd i wakacji)

ZAPOWIEDZI przedślubne - Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca (Kan.1069 KPK).

 CZYM JEST SAKRAMENT:

MODLITWA NARZECZONYCH - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
  1. Boże, w Trójcy świętej jedyny, który jesteś samą miłością, życiem i radością, Tyś stworzył życiodajny związek małżeński i nas do niego powołujesz. Z największą radością dziękujemy Twojej Opatrzności, żeśmy się na naszej drodze życiowej spotkali i pokochali. Prowadź nas dalej swoją łaską, byśmy przez Sakrament Małżeństwa utworzyli w Tobie doskonałą i świętą wspólnotę. W Twoje ojcowskie ręce oddajemy nasze serca, tak skłonne . do błądzenia, Spraw, byśmy się kochali jako dzieci Twoje miłością dobrą i ofiarną, prawdziwą i czystą i zasłużyli na Twoje błogosławieństwo. Strzeż nas od grzechu, byśmy naszej miłości nie nadużyli i nie splamili niczym takim, co by się Tobie podobać nie mogło. Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twej świętej obecności i o tym, że dusze nasze powinny być Twoim mieszkaniem. Tobie, o Boże wszechwiedzący, Miłości wieczna, powierzamy nasz los. Pragniemy żyć według Twej woli i wiernie wypełniać zadania, do których nas powołujesz. Daj nam łaskę, wzajemnego zrozumienia się, pokoju i zgody. Dopomóż w trudnościach, byśmy umieli sobie wzajemnie wybaczać. Udzielaj nam zdrowia i środków materialnych. Niech nasze życie małżeńskie będzie dla nas drogą, którą dojdziemy do Ciebie. Maryjo, ukochana Matko nasza, któraś na godach w Kanie okazała młodym oblubieńcom tak serdeczną troskę, życzliwość i dobroć, wstaw się za nami, jak wtedy, do Twojego Syna i wyjednaj nam Jego błogosławieństwo. Amen.
  2. Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za córkę naszą (syna) do Twego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył(a), rozważając obowiązki, które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż dziecko nasze od niebezpieczeństwa, niech będzie czyste, niech nie stroni od Boga, ale w Sakramentach św. niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę i czujność, aby opieka nasza i rada służyła młodym. Amen.
MODLITWA NARZECZEGO - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Błogosław Boże mojej narzeczonej, aby w przyszłości pełniąc zadania małżonki i matki, z czystą miłością ożywiała nasz dom, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą. Amen.

MODLITWA NARZECZONEJ - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Błogosław Boże mojemu narzeczonemu, aby w przyszłości dobrze wypełniał obowiązki wiernego męża i troskliwego męża. Amen.

MODLITWA O DOBRĄ ŻONĘ- źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Panie Boże, Ojcze niebieski. Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich “opuści ojca i matkę”, by przez Sakrament Małżeństwo stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym był dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego. Dobra żona to wielki skarb, o który proszę i pragnę nań zasłużyć swoim uczciwym postępowaniem. Przyrzekam więc o Boże, że będę się starał ze wszystkich sił, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny. Matko Boska. Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życiem Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga swoją przyczyną to, o co proszę. Amen.

MODLITWA O DOBREGO MĘŻA- źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Ojcze niebieski, “Boże mój, któryś w naturze kobiety ukrył wzniosłą możność macierzyństwa, oddaję się pokornie w służbę Twoim nieznanym zamiarom. Jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, to już teraz polecam Twej opiece tego, z którym połączę moje życie w świętym Sakramencie Małżeństwa. Obdarzaj go łaską, by był religijny, prawy i dobry. Strzeż go i broń od złego, aby był opanowany i czysty, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny. Zachowaj także mnie w dziewiczej czystości, uczciwą bez zarozumiałości, radosną bez lekkomyślności. Spraw, byśmy się spotkali i poznali, że nas dla siebie przeznaczasz. Zasiej ziarno dobrej miłości w nasze serca, by nasz dom był bogaty w Twoje błogosławieństwo. Maryjo, Matko moja! Tobie powierzam z dziecięcą szczerością wszystkie moje tajemnice, Tyś Matką pięknej miłości! Ucz mnie tak żyć i postępować, bym chłopcu, którego pokocham, była pomocą, a nie przeszkodą w drodze do Boga. Ty wiesz, jak jestem słaba i jak bardzo potrzebuję Twojej nieustającej pomocy. Uproś mi siłę, wierność i mądrość serca. Broń mnie od złego swoją opieką. Tobie oddaję z ufnością i radością moje życie. Amen.

MODLITWA O PRAWADZIWĄ MIŁOŚĆ- źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Panie, tak bardzo szukam osoby,
Która by mnie zrozumiała i której bym mógł (a) wszystko powiedzieć.
Szukam osoby, która by mnie naprawdę kochała.
Pozwól mi znaleźć kogoś, kto by nie tylko chciał bawić się moją miłością.
Pozwól mi znaleźć kogoś, kto by szukał mego serca, a nie tylko mego ciała,
Kto by moje życie aż do końca ubogacał,
Kto by pewnego dnia nie porzucił mnie w chorobie i słabości,
Pomóż mi też, abym życiu tej drugiej osoby
Dodał (a) wiele radości i blasku.
Pozwól mi dawać i brać miłość,
W której by była siła i wierność taka,
Jak w Miłości, którą Ty nas umiłowałeś. Amen.

MODLITWA WPÓLNA - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl

Prosimy Cię Boże, ześlij na nas swoje błogosławieństwo i wlej w nasze serca moc Ducha Świętego. Udziel nam Panie pomocy, abyśmy dobrze i mądrze wykorzystywali czas, który dzieli nas od chwili zaproszenia Ciebie do naszego wspólnego życia w sakramencie małżeństwa. Amen.