Małżeństwo

TERMINY:

Terminy należy indywidualnie ustalać w biurze parafialnym.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

(które należy dostarczyć do biura parafialnego)

Narzeczonych prosimy zgłaszać się na 3 miesiące przed datą ślubu z dokumentami:

  • akt chrztu i bierzmowania (ważne 6 mies. od daty wydania) - data I-j Komunii św.
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  • jeśli ma być ślub konkordatowy - zaświadczenie z USC (3 egz.) - ważne 3 miesiące od daty wydania

ZAPOWIEDZI przedślubne - Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca (Kan.1069 KPK). 

CZYM JEST SAKRAMENT:

źródło: http://www.parafiazbawiciela.org

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Źródłem tej łaski jest Chrystus. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym zapowiedź, że od tej pory małżeństwo będzie skutecznym znakiem obecności Chrystusa.

Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych.

 

 

Agnieszka Zawadzka – Mateusz Jabłoński 09.09.2017