Duszpasterze

KS. PROBOSZCZ
mgr Bogumił Nowakowski

Data urodzenia: 22.02.1963
Data święceń: 14.05.1989
Data ustan. na parafii: 12.07.1998
Data imienin: 10 czerwca
Telefon: –
E-mail: ks.bogumil@karol.gdynia.pl

KS. WIKARIUSZ
mgr Arkadiusz Warszyński

Data urodzenia: 15.07.1971
Data święceń: 21.06.1997
Data ustan. na parafii: 01.07.2017
Data imienin: 12 stycznia
E-mail: warek71@wp.pl

KS. WIKARIUSZ
mgr Marek Krampa

Data urodzenia: 18.12.1965
Data święceń: 06.06.1992
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2019
Data imienin: 25 kwietnia
Telefon: –
E-mail: markrampa@tlen.pl

KS. REZYDENT
mgr Cezary Komosiński

Pracował na misji w Kazachstanie.
Od 01.09.2014 – Polska Misja Katolicka w Anglii.

Data urodzenia: 24.11.1967
Data święceń: 06.06.1992
Data ustan. na parafii: 01.07.2002
Data odwołania z parafii: 01.08.2005
E-Mail: ckomos@gmail.com
Strony WWW: www.parafia-letchworth-albert.co.uk  http://www.mowpanieslugaslucha.co.uk/
Facebook : https://www.facebook.com/mowPanie/

KAPŁANI, KTÓRZY PRACOWALI W PARAFII:

KS. MARCIN NOWAK
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2000
Data odwołania z parafii: 21.06.2002
KS. DANIEL DĄBROWSKI - Śp. + 19.09.2017


Data ustanowienia na parafii: 01.07.2004
Data odwołania z parafii: 01.07.2009

Urodził się 1 maja 1968 roku w Szczytnie, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Jerzego i Marii. Został ochrzczony w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach. W roku 1977 rodzina Dąbrowskich przeprowadziła się do Gdyni. Daniel Dąbrowski uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu. Egzamin dojrzałości zdał w 1989 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gdyni (1995-1995), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Starzynie (1996-1997), w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku (1997-1998), w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie (1998-2001), w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie (2001-2004), w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni – Fikakowie (2004-2009), w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie (2009-2010), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie (2010-2013), w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w  Gdańsku-Chełmie (2013-2016). Następnie pomagał duszpastersko w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance (2016) oraz w parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi-Zagórzu (2016-2017).

Cechował się otwartością na drugiego człowieka i wielkim poczuciem humoru. Był bardzo lubiany przez dzieci, sprawując dla nich co niedzielną Eucharystię. Okazywał także wiele wrażliwości chorym, którym z oddaniem posługiwał. Sam natomiast, doświadczony w ostatnich dniach cierpieniem, do końca zachował pogodę ducha i żył nadzieją.

Ksiądz Daniel Dąbrowski zmarł 19 września 2017 r. w godzinach wieczornych w Szpitalu Miejskim w Gdyni, w 50 roku życia i w 23 roku kapłaństwa.

KS. WOJCIECH GRUBA
Data ustanowienia na parafii: 01.08.2005
Data odwołania z parafii: 01.07.2010
KS. JANUSZ WESOŁOWSKI
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2009
Data odwołania z parafii: 01.07.2013
KS. GRZEGORZ MNICH
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2010
Data odwołania z parafii: 01.07.2014
KS. MAREK CZYŻEWSKI
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2013
Data odwołania z parafii: 01.07.2016
KS. WOJCIECH ULASIŃSKI
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2014
Data odwołania z parafii: 25.06.2017
KS. ADAM KLAJNYS
Data ustanowienia na parafii: 01.07.2016
Data odwołania z parafii: 30.06.2019

POWOŁANIA Z PARAFII:

Ksiądz - Tomasz TOPOLSKI
002
Seminarium Duchowne w Oliwie – od 12.09.2012
Obłóczyny (założenie sutanny) – 26.10.2014
Akolitat (szafarz Komunii Św.) – 12.12.2015
Kandydatura do święceń – 22.10.2016
Święcenia Diakonatu – 17.06.2017
Święcenia kapłańskie w Oliwie – 19.05.2018
Msza Św. prymicyjna – 20.05.2018 (13:00)

Motto z obrazka prymicyjnego:
“Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” (Ap. 3,19-20)

Pierwsza Parafia: Bł. Doroty z Mątów (Gdańsk – Jasień)

 obloczyny01 obloczyny02 
 obloczyny03 obloczyny04
obloczyny05 obloczyny06

  
   
   

Dziękując Bogu Ojcu i Synowi Bożemu
Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Arcykapłanowi
za dar powołania z naszej wspólnoty
wypraszajmy w modlitwach naszych moc Ducha Bożego
na każdy dzień życia i posługi dla wyświęconego kapłana
pochodzącego spośród nas
oraz o błogosławieństwo Boże dla jego najbliższych!

Kleryk Stanisław SMYKOWSKI

seminarium „Redemptoris Mater” w czeskich Budziejowicach od 2017
Kleryk Michał DOMAŃSKI
seminarium „Redemptoris Mater” w Warszawie od 2012