Modlitewnik

LITANIA MAŁŻONKÓW - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
MODLITWA MAŁŻONKÓW - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
MODLITWA OJCA - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
MODLITWA MATKI - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI - źródło http://www.rodziny.kuria.lublin.pl
MODLITWA NARZECZONYCH - źródło ...
MODLITWA O DOBRĄ ŻONĘ - źródło ...