Patron

Św. Karol Boromeusz urodził się 03.10.1538 roku na zamku w Arona (Włochy)
jako siostrzeniec papieża Piusa IV. Utalentowany, pilny w nauce zdobył 2 doktoraty: z prawa cywilnego i kościelnego. W roku 1560 – został kardynałem, administratorem archidiecezji mediolańskiej, protektorem Portugalii, Niderlandów, Szwajcarii i opiekunem zakonów. Majętności i fundusze związane z owymi tytułami nie zmieniły negatywnie Bożego zapaleńca.

patron
Św. Karol Boromeusz

Zasłynął jako nauczyciel biskupów, doskonały doradca i dyplomata pomagający
w zakończeniu Soboru Trydenckiego (1545 – 1563) ważnego dla jedności Katolików.
W roku 1563 – przyjął święcenia kapłańskie, a w 1564 – sakrę biskupią i paliusz metropolity Mediolanu !

Był zdecydowanym, ale łagodnym, wymagającym, ale i sprawiedliwym, wprowadzając reformy soborowe w życie. Przeciwnicy dokonali zamachu 26.09.1569 tylko go raniąc! Zalecił zakładać seminaria duchowne i spisać katechizm Kościoła. Troszczył się gorąco o ubogich i chorych (fundował i budował szpitale, przytułki dla kalek, starców i sierot, szkoły). W 1576/7 podczas epidemii dżumy, otworzył spichlerze, opiekował się chorymi, zanosił wiatyk (ostatnia komunię), prowadził procesje pokutne na boso z krzyżem i sznurem pokutnym na szyi. Zarażony zmarł w opinii świętości 03.11.1584. Kanonizowany – 01.11.1610 roku (pap. Paweł V) Liturgiczne wspomnienie – 04.11.

Kult jego osoby do Polski dotarł, za sprawą służącego Anny Branickiej. Ona zadbała, by ściągnąć do Polski obraz Świętego, bo wierzyła, że zostanie uzdrowiona z trapiącego ją gośćca. Jest Patronem: chorych, seminarzystów, katechetów i duszpasterzy. Święty Karol był też Patronem Karola Wojtyły tj. papieża Jana Pawła II. Jak oni bardzo byli do siebie podobni w umiłowaniu Boga, Kościoła i ludzi!

Dnia 08.11.2009 podczas odpustu parafialnego J.E.Ks.Abp Senior – Tadeusz GOCŁOWSKI w obecności: władz Seminarium Duchownego w Oliwie, wspólnoty KSM „Semper Fidelis” naszej archidiecezji, przedstawicieli Rady Miasta Gdynia, wprowadził na stałe do świątyni relikwie świętego Patrona parafii. Są podwójnej ważności: cząstka z kości ręki i cząstka szaty. Ofiarodawcą relikwii jest wiceoficjał Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego Ks. Wiesław STOLC. Odebrał je w Mediolanie w Wlk. Czwartek roku 2009 z rąk kustosza relikwii za zgodą J.E.Ks. Kard. Dionizego TETTAMANZI tamtejszego Metropolity. Zanim relikwie dotarły na miejsce kultu w świątyni przez dwa tygodnie odwiedziły kilka domów naszej parafii. Z głęboką wiarą i wzruszeniem rodziny powierzyły Św. Karolowi codzienne radości i troski.

relikwie
Relikwie Św. Karola Boromeusza

 

patron2
Św. Karol z inicjatywy naszego kleryka Tomasza T.
został wybrany Patronem rocznika (2012/13)
naszego Seminarium Duchownego w Oliwie.

 

herb

Herb św. Karola Boromeusza