Wspólnoty

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
ŻYWY RÓŻANIEC
KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN - SEMPER FIDELIS
GRUPA CHARYTATYWNA - ŚW. KAROLA
WSPÓLNOTA MIŁOSIERDZIA
WSPÓLNOTA BIBLIJNA
WSPÓLNOTA MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNA - ZIEMIA MARYI
WSPÓLNOTA I KRĘGU RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA
CHÓR PARAFIALNY
MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZNY
SCHOLA DZIECIĘCA - KAROLINKI
DOM MODLITWY Św. o.CHARBELA