Wspólnoty

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Istnieje od lipca 1998 r.

Opiekun: Ks. Arkadiusz

LSO naszej parafii: 13 ministrantów4 kandydatów,  7 lektorów, 2 ceremoniarzy, 3 seniorów (studenci)

Spotkania: w ciągu tygodnia

Strona Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii: http://lso-boromeuszgdynia.jimdo.com/

ŻYWY RÓŻANIEC

RóżaMatki Bożej Nieustającej Pomocy
Istnieje od
października 1998 r.
Liczy 20 osób
Zelatorka: Maria H.

RóżaŚw. Siostry Faustyny
Istnieje od kwietnia 2002 r.
Liczy 22 osoby

Zelatorka: Danuta M.

Róża (męska) – Św. Antoniego
Istnieje od grudnia 2010 r.
Liczy 19 osób

Zelatorka: Stanisław B.

Róża – Św. Rity
Istnieje od grudnia 2015 r.
Liczy 20 osób

Zelator: Edyta F.

Róża – Rodziców
Istnieje od grudnia 2017 r.
Liczy 8 osób

Zelator: 

Opiekun: Ks. Proboszcz Bogumił

Spotkania: ostatnia środa miesiąca po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18:30

 

INTENCJE:

 

LIPIEC 2020

OGÓLNA: za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą.

PARAFIALNA : aby Maryja przymnożyła wśród nas swoich czcicieli.

RODZICÓW :
1. (Stała) O błogosławieństwo Boże dla naszych dzieci i ochronę przed złem.
2. Papieska (jw.)
3. Aby młodzi byli misjonarzami nadziei.

 

SIERPIEŃ 2020

OGÓLNA: za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy,
rybaków i ich rodziny.

PARAFIALNA : aby Maryja przymnożyła wśród nas swoich czcicieli.

RODZICÓW :
1. (Stała) O błogosławieństwo Boże dla naszych dzieci i ochronę przed złem.
2. Papieska (jw.)
3. Aby młodzi byli misjonarzami nadziei.

 

Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat oraz w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy je tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy odchodzą.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

Jako wierni czciciele Maryi pragniemy z Nią i przez Nią służyć nadal wytrwale Panu Bogu, Kościołowi i całemu światu.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II)
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
  • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA

W sobotę, 2 czerwca 2018 roku podczas
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę
została zainaugurowana
nowenna przed jubileuszem 200-lecia
założenia Żywego Różańca
przez sługę Bożą Paulinę Jaricot.

W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie. Przez kolejnych dziewięć lat jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki, ale przede wszystkim zobaczyć aktualność różańca w różnych dziedzinach naszego życia, także społecznego. Zadaniem każdego z nas będzie w każdym roku nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca. Chcemy prosić o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie. Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga.
Ufam, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Główne cele nowenny:
Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca
Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty
Stałe intencje modlitwy:
O wzrost w wierze, nadziei i miłości
O rozwój wspólnot Żywego Różańca
O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
O pokój na świecie i zgodę w rodzinach
O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe:
Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny
i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie
Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”
Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca
Moje przeżywanie nowenny:
Staram się dążyć do realizacji wyznaczonych celów
Pamiętam o intencjach i zadaniach szczegółowych
Rozważam tematy poszczególnych lat

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NOWENNY

2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego
2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary
2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem
2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych
2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego
2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących
2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN - SEMPER FIDELIS

Istnieje od kwietnia 1999 r.

Opiekun: Ks. Proboszcz Bogumił

Moderator: brat Edward B.

Liczy: 7 osób

Spotkania: 22 dnia każdego miesiąca na Mszy Św. wieczornej

Niezwykłym wydarzeniem w tysiącletniej historii Kościoła Gdańskiego była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na Wybrzeżu Gdańskim w 1987 roku. Dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wielotysięcznym rzeszom pielgrzymów podczas nabożeństw i spotkań z udziałem Ojca Świętego, Ordynariusz Gdański bp Tadeusz Gocłowski powołał w dniu 28 lutego 1987 roku Kościelną Służbę Porządkową „Semper Fidelis”. Do Służby tej zgłosiło się ponad 10 tysięcy mężczyzn. Kapelanem i organizatorem tej Służby został ks. kanonik Andrzej Rurarz.

Po wizycie Ojca Świętego wielu mężczyzn wyraziło chęć dalszego służenia Kościołowi Gdańskiemu. W tej sytuacji Biskup Gdański w styczniu 1988 roku ustanowił w Diecezji Gdańskiej stałe Duszpasterstwo Mężczyzn na szczeblu diecezjalnym i parafialnym po nazwą „Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis”. Diecezjalnym Duszpasterzem został ks. prałat Brunon Kędziorski. Już pod tą nazwą bracia w liczbie 5500 pełnili swoją służbę podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na hipodromie w Sopocie w 1999 roku.

Statutowym zadaniem duszpasterstwa KSM „Semper Fidelis” jest działanie na rzecz odnowy religijnej w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym, przez uświęcenie życia, pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej oraz przeciwdziałanie plagom społecznym i zagrożeniom narodowym. Ponadto bezpośrednia posługa Kościołowi w czasie uroczystości kościelnych i uczestniczenie w życiu Kościoła w wymiarze duchowym i materialnym.

Wspólnota KSM bierze udział w różnych pracach związanych z budową kościoła, wystrojem kościoła na różne uroczystości kościelne, przygotowaniem ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała, utrzymaniu terenu wokół kościoła. Bracia KSM uczestniczą oraz pilnują porządku podczas różnych uroczystości parafialnych. Tworzą zgrany zespół i zapraszają do swego grona wszystkich mężczyzn, którzy chcieliby służyć wspólnocie archidiecezji i parafii w myśl zasady „Zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie”.

Mimo codziennych obowiązków pragniemy służyć wiernie siłami, czasem oraz modlitwą: Bogu, Kościołowi Gdańskiemu oraz swojej parafii.

GRUPA CHARYTATYWNA - ŚW. KAROLA

Istnieje od marca 2000 r.

Opiekun: Ks. Proboszcz Bogumił

Prowadząca: p. Genowefa M.

Od 2000 roku do końca 2018 ( z powodu RODO i „500+”) wspólnota na wzór
Patrona parafii organizowała pomoc i wsparcie 2 razy w roku ( Adwent – Wlk.Post)
biednym rodzinom w akcji „Świąteczny Dar Serca”. Były to paczki (z żywnością,
chemią i drobiazgami dla dzieci) przygotowane dla rodzin i osób podanych przez
kapłanów i włodarzy parafii i gmin m.in. z okolic: Lęborka, Słupska, Starogardu Gd.,
Grudziądza, Kartuz… Obecnie skupiamy się na zbiórkach ofiar dla Hospicjum oraz
Schroniska dla bezdomnych.

Podejmujemy też z wrześniem 2019 r. chęć włączenia się w dzieło zbudowania
studni dla Afryki ( 5.000 euro ) Prosimy Was o włączenie się w to dzieło! Ofiary
wpłacajmy na konto parafii z dopiskiem STUDNIA!.

WSPÓLNOTA MIŁOSIERDZIA

Istnieje od września 2003 r.

Opiekun: Ks. Arkadiusz

Liczy: 10 osób

Spotkania: pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Św. wieczornej

Kult Apostołów Bożego Miłosierdzia wyrasta z charyzmatu Św. Siostry Faustyny, z jej duchowości i działalności apostolskiej. Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia.

Wspólnota nasza powstała we wrześniu 2003 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Cezary Komosiński, następnie ks. Wojciech Gruba, ks. Janusz Wesołowski, ks Marek Czyżewski.

Wspólnota liczy obecnie 18 osób. Spotykamy się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Św. wieczornej. Rozważając tajemnice wiary oraz modlitwą przed Najświętszym Sakramentem włączamy się w duchowość Św. Siostry Faustyny, wypraszając Miłosierdzie Pana i Boga naszego dla nas i świata, szczególne dla grzeszników oraz kapłanów i osób konsekrowanych.

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest odmawiana przed każdą Mszą Św. w tygodniu.

W szczególny sposób angażujemy się w przygotowanie Święta Miłosierdzia.

Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego wymaga od nas chrześcijańskiej postawy wiary, zaufania Bogu oraz stawania się coraz bardziej miłosiernym.

WSPÓLNOTA BIBLIJNA

Istnieje od września 2010 r.

Opiekun: Ks. Marek

Liczy: 6-8 osób

Spotkania: co dwa tygodnie – wtorek – godz. 19:00

Wspólnota istnieje od września 2010 roku. Chociaż jej właściwy początek był związany z Tygodniem Biblijnym przeżywanym w tym samym roku. Nasze spotkania rozpoczynało kilka osób. W zasadzie liczba uczestników nie zmienia się i liczy od od 6 do 8 osób różnego wieku i stanu. .

Formacja wspólnoty oparta jest na Piśmie Świętym. Spotkanie rozpoczynamy od śpiewania pieśni, następnie kierujemy wezwania do Ducha Świętego i odczytujemy fragment Biblii na najbliższą niedzielę. Dzielimy się „słowem” i naszymi spostrzeżeniami. Czasem pojawia się temat bieżący, np. dotyczący odpustów, rzeczy ostatecznych, końcu świata, itp. Nasze spotkanie kończymy Kompletą.

WSPÓLNOTA MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNA - ZIEMIA MARYI

Istnieje od grudnia 2014 r.

Opiekun: Ks. Marek

Liczy 20-25 osób

Spotkania:

Grupa modlitewno-ewangelizacyjna powstała jako owoc rekolekcji „Nowe Życie” prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji (SNE), które odbyły się w naszej parafii w listopadzie 2014 roku.

Po rekolekcjach uczestnicy kursu z wielką żarliwością zapragnęli pogłębiać swoją wiarę i odkrywać piękno i głębię modlitwy wspólnotowej, która ma na celu dziękczynienie i uwielbienie Boga poprzez hymny i pieśni pełne Ducha Świętego. Podczas naszych spotkań uczymy się wspólnie odkrywać naszą osobistą drogę do Boga, dzielić się swoimi przeżyciami, troskami, naszą nierzadko pełną wątpliwości i słabości historią wiary

Źródłem i siła naszych spotkań oraz uwielbienia Boga jest katolickie przeżycie comiesięcznej Eucharystii sprawowanej przez kapłanów w naszej intencji (ostatni czwartek miesiąca – Msza Święta wieczorna)

Spotykamy się co tydzień w czwartki o godzinie 19:45 po wieczornej Mszy Świętej i Adoracji. Na każdym spotkaniu uwielbiamy Pana Jezusa, którego spotkaliśmy w Eucharystii, dzielimy się fragmentem z Pisma Świętego i odmawiamy dziesiątkę różańca w intencjach, które zrodziły się podczas spotkania. Co drugi tydzień odbywają się spotkania formacyjne w grupkach prowadzone na podstawie podręczników ks. Krzysztofa Kralki. Staramy się również podejmować działania ewangelizacyjne na terenie naszej i okolicznych parafii.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy poszukują Boga Żywego, którzy pragną osobistej relacji z Jezusem Zmartwychwstałym i którzy chcą odkrywać Jego obecność w sakramentach świętych i we wspólnocie wedle słów „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

DOMOWY KOŚCIÓŁ

I Krąg (od października 2014) – Opiekun: Ks. Marek

II Krąg (formowany od 2018) – Opiekun: Ks. Arkadiusz

Ruch Domowy Kościół – RDK

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współdziałała z założycielem s. Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza Oaza Rodzin.

Domowy Kościół jest ruchem rodzinnym, mającym na celu pogłębianie duchowości małżeńskiej. Jego członkowie dążą do bliższego poznania Boga, zachowując jedność małżeńską i rodzinną. Ruch pragnie pomóc małżonkom, trwającym w sakramentalnym związku, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Uroczysta inauguracja wspólnoty, zwanej także Oazą Rodzin miała miejsce podczas wieczornej Mszy św. w dniu 10 maja 2015 r.

fotorelacja :

« 1 z 2 »
CHÓR PARAFIALNY 'VIOLA'

Istnieje od kwietnia 2008 r.

Opiekun: Ks. Proboszcz Bogumił

Dyrygent: p. Jolanta Karge-Kus

Liczy 18 osób

Spotkania: poniedziałek – godz. 18:30

Chór kościelny „Viola” działa przy parafii pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Gdyni. Powstał w 2008 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Bogumiła Nowakowskiego i Jolanty Karge-Kus (chórmistrz; nauczyciel emisji głosu; pedagog)

Obecnie 4-głosowy zespół składa się z 19 osób (9 sopranów, 7 altów, 2 tenorów, 2 basów). Założycielem i dyrygentem chóru jest Jolanta Karge-Kus, chórmistrz, nauczyciel emisji głosu, pedagog.

Do stałych obowiązków, które przyjął Chór „Viola” należy udział w liturgii uroczystości i świąt roku kościelnego, nabożeństwach i niedzielnych Mszach św. w parafii. Poza tym chór bierze udział w przeglądach i dużych projektach artystycznych z innym chórami m.in. w 2011 r. uczestniczył w Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, w 2012 r. – w I Przeglądzie Chórów Kościelnych w Gdyni Obłużu. Wspólnie z chórem Cantamus Reginae im. A.Bocheńskiego chór uczestniczył w dużych projektach koncertowych: „Droga Krzyżowa Młodych” o. Skroboszewskiego (2011, 2012 r.), koncercie Pieśni Patriotycznych oraz koncercie Kolęd. W 2013 r. chór „Viola”, wspólnie z Chórem Młodzieżowym PSM I st. w Tczewie i Chórem Dziecięcym Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni Chyloni, zorganizował wielopokoleniowy Koncert Kolęd w parafii pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, św. Jana Chrzciciela oraz św. Br. Alberta w Gdyni Chyloni.

Chór w swoim repertuarze posiada ok. 100 pieśni: religijnych, patriotycznych, świeckich wśród których znajdują się pieśni w języku łacińskim, włoskim, francuskim. Ze szczególnym upodobaniem wykonuje pieśni dawnych kompozytorów, klasyków pieśni religijnej. Realizuje swoje zadanie służenia Bogu i ludziom poprzez śpiew oraz propagowanie kultury muzycznej w parafii.

Próby chóru odbywają się w poniedziałki o godz. 18.30 w przyjaznej i radosnej atmosferze.

Nasz parafialny Chór 13 maja 2016 w Chojnicach zdobył I miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Ave Maria” (5 pieśni maryjnych), a Pani Jolanta została najlepszą Dyrygentką festiwalu.
GRATULUJEMY !

Zapraszamy Wszystkich kochających śpiew dla większej Chwały Bożej i dla piękna Liturgii ! 

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZNY

Istnieje od października 2014 r.

Liczy: 10 osób

Spotkania: wtorek – godz. 18:30

Opiekun: ks. Marek

SCHOLA DZIECIĘCA 'BOGUMISIE'

Istnieje od września 1999 r.

Opiekun: ks. Proboszcz Bogumił

Schola dziecięca istnieje od września 1999 roku. Prowadziły ją trzy Panie: Katarzyna, Anna i Maria. Na przestrzeni tych 16 lat grupa liczyła mniej więcej ok. 25 osób, w większości dziewczynki. Dziś jest to blisko 15 osób.

Grupa spotyka się regularnie co tydzień – w niedzielę o godz. 10:00. Próby są prowadzone w kawiarence parafialnej. Jest to zarazem przygotowanie do niedzielnej Liturgii o godz. 11:00

W ramach scholi śpiewają osoby, które należą do szkoły muzycznej w Gdyni. Póki co wiodącym instrumentem jest gitara. Jednak z biegiem czasu szykujemy się do wprowadzenia dodatkowych instrumentów.

DOM MODLITWY Św. o.CHARBELA

Istnieje od listopada 2015 r.

Animator: Krystyna P.

Opiekun: Ks. Proboszcz Bogumił

Liczy 4 osoby

Św. Charbel Makhlouf to libański mnich i pustelnik Kościoła maronickiego (08.05.1828 – 24.12.1898). Jego grób znajduje się w klasztorze w Annaya. To zarazem miejsce kultu, licznych pielgrzymek oraz wspaniałych cudów, uzdrowień i nawróceń. Beatyfikowany – 05.12.1965 (Paweł VI), kanonizowany – 09.10.1977 (Paweł VI).

Na jego cześć w parafiach świata powstają „Domy modlitwy”, owe małe pustelnie modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Dom naszej siostry Krystyny w każdy poniedziałek prowadzi swoje modlitwy czerpiąc siłę i zapał z Eucharystii odprawianej w intencji wspólnoty w I poniedziałki miesiąca rano.

Wspomnienie liturgiczne Świętego – 28 lipca.

SŁUDZY GETSEMANI

Ta wspólnota zaistniała w naszej parafii „opatrznościowo” 11 marca 2020 (tuż przed zakazami co do ilości osób w kościele na czas pandemii). Osoby te zobowiązały się podjąć dzieło nocnych adoracji z I piątków miesiąca na soboty (12 godzin) niczym 12 pokoleń Izraela, 12 Apostołów. Chcemy razem spełniać wolę i pragnienie samego Jezusa z Ogrójca, który smucił się ospałością uczniów:

„Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?!” (Mt 26,40).

Swoją gotowością Słudzy Getsemani pragną wspomagać modlitwą i adoracją tj. bliskością przy modlącym się Jezusie Panu cały świat, parafię i tych, którzy miłosierdzia Bożego najbardziej potrzebują.