Chrzest Św.

TERMINY:

pierwsza lub ostatnia niedziela m-ca
I-szy dzień świąt Bożego Narodzenia
I-szy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego
podczas Mszy Świętej o godz. 12.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

(które należy dostarczyć do biura parafialnego)

  • akt urodzenia dziecka
  • dane personalne (wiek, adres) rodziców i rodziców chrzestnych
  • rodzice chrzestni z innej parafii dostarczą zaświadczenie od swego proboszcza o tym, że są wierzący, praktykujący i nie ma innych przeszkód, by mogli zostać rodzicami chrzestnymi

CZYM JEST SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem. Bez niego nie można przyjąć żadnego Sakramentu.  Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia:

„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).


Chrzest daje łaskę uświęcającą, gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie grzechy przed chrztem popełnione; odpuszcza całą karę za popełnione przed chrztem grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest, Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie. Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła i możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a które są potrzebne do uświęcenia się. Chrzest wyciska na duszy ludzkiej znak czyli znamię. Chrzest przyjmujemy tylko raz!

Bardzo ważne jest też imię Świętego / Błogosławionego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Mają wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie chrześniaka, a także powinni być świadkami przy bierzmowaniu.

Pożyteczną rzeczą jest ponawiać obietnice, złożone przy chrzcie, szczególnie
przy bierzmowaniu, pierwszej Komunii świętej i w Wigilię Wielkanocną.

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM / CHRZESTNĄ ?

DOKUMENT