Kalendarium dla niecierpliwych

KALENDARIUM BUDOWY dla „niecierpliwych”

Powołanie parafii -  VII.1998; Msza św. polowa - VIII.1998; powstanie kaplicy - X.1998.
Działka parafialna (przy ul. Górniczej 49) nie nadawała się wg miejskiego planu zagospodarowania pod zabudowę kościelną, bo przewidziano rozbudowę drogi.
Starania o nowy teren ( dopłata za zamianę działek – władze kościelne 200.ooo,- , parafia 60.ooo,-), zdobycie prawa pierwokupu od Pani Zofii K., zgoda na wycięcie drzewek, projekt i zasadzenie zamienne ( 60.ooo,- ) wzdłuż ul. Wielkopolskiej i zgoda na budowę trwały do I.2004 roku.
2004 (.II/III.) – uzbrojono teren (30 studni kanalizacyjnych i deszczowych po 5/6 m oraz 200 m rur – 200.ooo,- ). Wykonano częściowe podłączenie linii energetycznej od budynku przy ul. Górniczej 49 (przy drugiej części zatwierdzonej przez władze, wspólnota sąsiednich budynków zabroniła prac ).
2004 (.VI.) – początek budowy „dolnego” kościoła. Jego poświęcenie – .XI.2007. Zyskaliśmy pewne i wspaniałe miejsce modlitwy. Docelowo w połowie powierzchni będzie podzielony na 3 sale (rekreacja, 2 salki) i kaplicę. Do 2010 - wyposażono oraz wykończono wszystkie pomieszczenia budynku.
2010 (.IX/X.) - wykonano ławy pod plebanię (kapłani nadal mieszkają w 3 wynajętych
mieszkaniach).
2011 - postawiono w stanie surowym budynek plebani.
2012 - wykonano ścianki działowe, wew. instalacje, wylewki, garaże, zagospodarowano teren.
2013 – wykonano wew. tynki, zamontowano okna i drzwi zew. oraz zakończono prace dekarskie tj. położono dachówkę ceramiczną typu „Domino”, wykonano ocieplenie zew. i elewację budynku. Na przełomie roku 2013/2014 „na krechę” ( 180.ooo,- ) ocieplono poddasze oraz przeprowadzono prace wykończeniowe z malowaniem pomieszczeń i położeniem płytek włącznie. Bryła tego budynku jest przedsmakiem strzelistej i bijącej ku niebu wizji kościoła.
2014 (od .III. ) – Zamontowano w plebanii drzwi wew., elektryczną instalację wew., piec grzewczy.
Dokonano rozruchu ogrzewania budynku oraz prowadzono prace wykończeniowe pomieszczeń, by kapłani po 16 latach „lokatorki” mogli zamieszkać razem. Konstruktor przygotował projekt wykonawczy dla wieży kościoła. W grudniu dotarły dzwony (4) z Ludwisarni Taciszów.
2015 - W ciągu roku trwały dalsze prace wykończeniowe w plebanii. W kościele uzupełniono nagłośnienie, oświetlenie i wymalowano po 7 latach większość pomieszczeń. Założono łącza telefonii komórkowej oraz internetowe dla budynków (zbyt mało odbiorców po tej stronie ulicy dla łączy kablowych!)
2016 – 2018 Trwały drobne prace w budynkach i na terenie kościelnym łącznie z małą architekturą. Ułożono kostkę na zjeździe do kościoła od strony plebanii ( sierpień 2016). Fundusze za decyzją Rady parafialnej przeznaczano na zniwelowanie zadłużeń inwestycyjnych. Przy słabej frekwencji ( w niedzielę praktykuje ok.1100 osób tj. 18% ) trudno zebrać odpowiednie fundusze i zrealizować rozbudowę świątyni!
20.05.2019 - 22.12.2019 – powstała wieża kościoła - patrz:  budowa wieży kościoła
Przygotowywany jest projekt wykonawczy górnej części światyni.

Zaangażowanym w nasze dzieło realistom i życzliwym, serdecznie dziękujemy za chrześcijańskie, szczere otwarcie serc i wytrwałe wsparcie: „Bóg Wam zapłać!”

Nadal prosimy o wsparcie w szukaniu i zbieraniu funduszy, nawet w formie pożyczek!

Św. Karolu, wspieraj nas
w życiu, w modlitwie, w budowy czas!