Niedziela 05.06.2016

05.06.2016 X NIEDZIELA ZWYKŁA
Narodowy Dzień Dziękczynienia

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w uroczystość Bożego Ciała i Jego Oktawy
m.in. w budowę ołtarzy, w orszak procesyjny,
w zbieranie i sypanie kwiatków,
w służbę porządkową oraz w oprawę liturgiczną i muzyczną.
Wam zatroskanym o chwałę Bożą w parafii
niech Bóg udzieli wszelkich łask, a Miłosierdzie
przeniknie Wasze serca i domy!

Dzisiaj – zapraszamy do kawiarenki na „karolowego pączka”. Po Mszach Św. – zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego odprawiamy z wieczorną Mszą Św. a w niedziele wraz z Sumą parafialną.

Środa - w parafii Św. Jadwigi Królowej na Karwinach – odpust parafialny. Ogarnijmy modlitwą wiernych i kapłanów tej wspólnoty.
U nas o godz.19.oo - NOWENNA do MBNP z Mszą Św. i „10” różańca.
O godz.20.oo – spotkanie grupy dorosłych „Ziemia Maryi”. Temat formacji: „Wiara i Nawrócenie”.

Czwartek – od godz. 18.oo GODZINA ŚWIĘTA adoracji z prośbą o świętość i entuzjazm wiary dla młodych naszej parafii.

Przyszła niedziela – comiesięczna KOLEKTA BUDOWLANA przeznaczona na letnie inwestycje m.in. malowanie kawiarenki i poprawienie obejść wokół świątyni. Polecamy ją Waszej życzliwej ofiarności!

 

PRZYPOMINAMY !
Msze Św. wieczorne do 31 sierpnia są odprawiane o godz.19.oo z wyjątkiem trzech „wieczorów fatimskich” (20.oo)
17.06. (piątek) o godz.20.oo - Katecheza i spotkanie organizacyjne dla klas II gimnazjum przed Bierzmowaniem (w salce).
Msze Św. wieczorne w soboty odprawiane są wg Liturgii niedzielnej (m.in. dla zamawiających intencje, dla podróżujących, dla chorych i starszych, dla uczących się i pracujących w niedziele)
Istnieje możliwość wynajęcia KAWIARENKI na poczęstunek dla gości np. po wspólnej, rodzinnej Mszy Św.
Poszukujemy osoby, która pomogłaby fachowo przygotować i poprowadzić bibliotekę parafialną.