Niedziela 07.08.2016

07.08.2016 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj – zapraszamy do odnowionej KAWIARENKI na „karolowego pączka”.

Wtorek – ŚWIĘTO Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.

Środa – ŚWIĘTO Św. Wawrzyńca. Pamiętajmy w modlitwie o sąsiedniej parafii w dniu jej odpustu! Tamtejsza Suma odpustowa - godz.18.oo
U nas o godz.19.oo NOWENNA do MB Nieustającej Pomocy z Mszą Św. Potem „dziesiątek” różańca.

Czwartek od godz.18.oo GODZINA ŚWIĘTA adoracji – aby spotkania z Papieżem i młodymi świata wydały obfity plon wiary pełnej zapału pośród katolików.

Sobota – zapraszamy czcicieli Maryi na comiesięczny WIECZÓR FATIMSKI. Rozpoczniemy różańcem o godz.19.3o. O godz.20.oo - Msza Św. z procesją światła. Nie będzie Mszy Św. o godz.19.oo !
Pamiętajmy w modlitwie o J.E.Ks. Arcybiskupie w dniu jego 71 Urodzin.

Przyszła niedziela – comiesięczna KOLEKTA BUDOWLANA - na pomoc w realizacji letnich prac remontowych przy kościele. Polecamy ją Waszej szczerej ofiarności!

Zachęcamy w sierpniu do ABSTYNENCJI od alkoholu, w intencji nawrócenia ludzi uzależnionych od niego !

Na pomoc misjonarzom zebraliśmy w dniu Św. Krzysztofa - 610,-
Dziękujemy za obecność i modlitwę wszystkim, którzy w I piątek miesiąca i sobotnie Święto Przemienienia Pańskiego Sercu Bożemu i Sercu Maryi powierzyli swój wypoczynek, pracę oraz naszą Parafię prosząc o Boże wsparcie i błogosławieństwo na cały ten miesiąc!

Raz jeszcze bardzo dziękujemy za świadectwo wiary i żywego miłosierdzia jakie okazały rodziny naszej parafii (10) przyjmujące pod swój dach 24 młodych ludzi z Niemiec przed spotkaniem z Papieżem oraz za radosną i modlitewną obecność w Krakowie naszym parafianom, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach.

Wszystkim wypoczywającym w Gdyni
życzymy miłych i udanych wakacji z Bogiem w sercu!

We wtorek o godz.11.3o w kościele NMP Królowej Polski przy ul. Świętojańskiej w Gdyni odprawiona zostanie Msza Św. pogrzebowa za naszą parafiankę Śp. Wandę Kamieńską, lat 85; zam. przy ul. Myśliwskiej 27. „Dobry Jezu, a nasz Panie! Daj jej wieczne spoczywanie!”