Niedziela 16.10.2016

16.10.2016 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj - zapraszamy do KAWIARENKI na domowe wypieki parafianek, którym bardzo dziękujemy za tak ofiarowaną „słodką cegiełkę”.

Wtorek – ŚWIĘTO Św. Łukasza i dzień modlitwy za Pracowników Służby Zdrowia. Po Mszy Św. wieczornej - spotkanie Kręgu MIŁOSIERDZIA.

Środa - o godz.18.oo - NOWENNA do MBNP z różańcem i Mszą Św. Po modlitwie w salce - spotkanie Grupy BIBLIJNEJ. Zapraszamy chcących odkrywać skarb spisanego Słowa Bożego !

Czwartek – wieczorną GODZINĘ ŚWIĘTĄ i piątkową wstrzemięźliwość od mięsa ofiarujemy prosząc o moc Eucharystii oraz świętość powołania pod opieką Królowej Różańca Św. dla kleryków, diakonów i kapłanów naszej diecezji.
O godz.19.45 w salce – spotkanie wspólnoty ewangelizacyjnej ZIEMIA MARYI. Zapraszamy!

Sobota - wspomnienie liturgiczne ŚW. JANA PAWŁA II.
O godz.18.oo – Msza Św. oraz KANDYDATURA do święceń Diakonatu i Prezbiteratu naszego kleryka Tomasza i jego 5 kolegów, z udziałem J.E.Ks.Bpa Zbigniewa Zielińskiego, władz Seminaryjnych oraz wszystkich kleryków. Poczujmy obowiązek modlitwy z Tomkiem i za Tomka. ZAPRASZAMY !
Z racji tej wieczornej uroczystości – nabożeństwo różańcowe tylko rano o godz.8.oo!

Trwajmy na MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ. To była zawsze siła dla wielu pokoleń i stanów, gdy razem szukało się wsparcia Bożego. Więc nie zmarnujmy i my szansy na poznanie i odkrycie skarbu tej prostej i skutecznej modlitwy.
PORZĄDEK trwających NABOŻEŃSTW RÓŻAŃCOWYCH :
dla dzieci i gimnazjalistów – od poniedziałku do piątku o godz.17.15
dla gimnazjalistów klas III, dla młodzieży i dorosłych – w tygodniu z Mszą Św. wieczorną; w niedziele z Sumą parafialną.
W tygodniu rano - jeden „dziesiątek”.

Zgłaszajmy WYPOMINKI: jednorazowe, roczne i Msze Św. zbiorowe. Blankiety dostępne są przy drzwiach kościoła.
Dla stypendialnej młodzieży z Dzieła Nowego Tysiąclecia zebraliśmy – 1.031,-

Przed zbliżającym się ODPUSTEM parafialnym ( 6 listopada ) poznajmy lepiej naszego Patrona przez lekturę książki „Wizja i Służba” – Św. Karol w świetle najstarszej biografii. Cena: 15,-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wszystkim, którzy z zaangażowaniem znaleźli czas dla Boga i Maryi w tegoroczne WIECZORY FATIMSKIE z serca dziękujemy za obecność oraz dar wspólnej modlitwy. Niech Maryja ma Was swoich czcicieli i Wasze rodziny w przemożnej opiece!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zmarł nagle nasz parafianin śp. Mateusz TOKARZ, lat 34, zam. przy ul. Górniczej 16. W poniedziałek po Mszy Św. wieczornej różaniec będzie również w jego intencji. Msza Św. pogrzebowa u nas we wtorek o godz.10.3o. „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!”