Niedziela 22.03.2020

 22.03.2020 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE)

MSZE ŚW. w naszej świątyni są odprawiane jak zawsze!
Prosimy, by uczestniczyły w nich tylko osoby, zamawiające intencje. Może być tylko ok.50 osób na jednej z nich!

SPOWIEDŹ ŚW. – kwadrans przed każdą Mszą Św. i podczas „Godziny Świętej” adoracji (czwartek).
Wszyscy starsi, schorowani, dzieci, młodzież i lękający się wirusa mogą w najbliższe tygodnie w spokoju sumienia nie uczestniczyć w Mszach Św. Mają bowiem obowiązek przebywać w domach! Prosimy, by pamiętać wtedy o osobistej modlitwie, szczególnie o różańcu o g.20.3o.

 

Niech nikt z „wierzących” nie sieje zamętu i nerwowości przesyłając innym np. „fake newsy”, ale z pokorą i miłością właściwymi chrześcijaństwu budzi nadzieję i pokój modlitwą i czynem!

 

Prosimy również wszystkich o wspieranie w te dni osób starszych i słabych z sąsiedztwa! Jeśli jest potrzebna pomoc ze strony parafii przekażcie sygnał do nas z adresem tych osób! (bodek.n@wp.pl lub tel.509 052 760)
Biuro czynne tylko w sobotę: 10.oo – 11.oo (tylko pilne sprawy!)

 

Niech trudny czas tegorocznego Wielkiego Postu będzie wyjątkowym czasem domowych, osobistych refleksji nad darem życia i darem wiary!
Ufajmy Bogu, który ratuje i zbawia!

 

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. ZAADOPTUJMY duchowo nieznane, poczęte dziecko, by codzienną modlitwą wspierać przez 9 miesięcy jego istnienie! Zgłoszenie można przekazać internetowo. O g.18.oo  NOWENNA do MB NP z Mszą Św.

 

CZWARTEK – GODZINA ŚWIĘTA adoracji z prośbą: o łaskę powstrzymania pandemii i uzdrowienie dla cierpiących. SPOWIEDŹ ŚW.: 17.45 – 19.oo

 

WAŻNE!  Z soboty na niedzielę przestawiamy zegary na czas letni
tzn. godzinę do przodu (śpimy krócej)!

 

NIEDZIELA (5 miesiąca) – dodatkowa KOLEKTA BUDOWLANA na spłatę zadłużenia za wykonane prace przy wieży. Prosimy o pomoc i wpłatę na konto parafii!
Z racji bezpieczeństwa procesji kapłanów ulicami parafii z relikwiami Św.Karola, podanej w biuletynie nie będzie! Prosimy o koronkę do Miłosierdzia Bożego o g.15.oo w Waszych domach, by Bóg powstrzymał pandemię.

JAŁMUŻNĘ wielkopostną na powstanie Studni Życia dla spragnionych w Afryce przesyłajmy na konto parafii z dopiskiem – STUDNIA.

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom,
do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuacj ę.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości
do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Rochu, módl się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Błogosławieni Męczennicy Kościoła Gdańskiego, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie,
umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej
ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty mocny,  Święty a Nieśmiertelny, z miłuj się nad nami.  (x3)
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie!

PROSIMY TEŻ O GODZ.20.3o  – ODMAWIAJMY RÓŻANIEC  !

„Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś – a więc musisz minąć. Miniesz – a więc to jest piękne.

(Wiesława Szymborska)