Niedziela 23.10.2016

23.10.2016 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziękujemy Wszystkim, którzy byli obecni w tej świątyni podczas wczorajszej uroczystej Kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu naszego kleryka Tomasza.
Niech Jezus Chrystus Arcykapłan da siłę Waszej i Jego wierze!

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE. Nie zmarnujmy szansy na poznanie i odkrycie skarbu tej prostej i skutecznej modlitwy.
- dla dzieci i gimnazjalistów – od poniedziałku do czwartku o godz.17.15
- dla gimnazjalistów klas III, dla młodzieży i dorosłych – w tygodniu z Mszą Św. wieczorną; w niedziele z Sumą parafialną. W tygodniu rano - jeden „dziesiątek”.

Poniedziałek - O godz.19.15 – przedodpustowe spotkanie mężczyzn K.S.M. SEMPER FIDELIS. Zapraszamy młodzieńców i mężczyzn naszej parafii!

Środa – Po wieczornej wspólnej modlitwie comiesięczne spotkanie wspólnoty ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Zapraszamy kochających Maryję i jej różaniec!

Czwartek – wieczorna GODZINA ŚWIĘTA do godz.19.3o razem ze wspólnotą „ZIEMIA MARYI”- z prośbą o rozbudzenie głodu modlitwy w mieszkańcach naszej parafii i pragnienia bycia blisko żywego Boga w jego świątyni
Piątkową wstrzemięźliwość od mięsa ofiarujmy w intencji naszej adoracji.

Piątek - ŚWIĘTO Św. Apostołów SZYMONA i JUDY TADEUSZA.

SPOWIEDŹ ŚW. jako godne przygotowanie do uroczystości: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH i ZADUSZEK ! Kwadrans przed każdą Mszą Św. oraz w CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTĘ od 17.45 do 19.3o
Te wydarzenia to także okazja do osobistych rekolekcji przed naszym ODPUSTEM parafialnym, który będzie 6 listopada! Poznajmy lepiej Św. Karola kupując i czytając książkę „Wizja i Służba” Cena: 15,-

WAŻNE ! Z soboty na niedzielę ZMIANA CZASU z letniego na zimowy!

Przyszła niedziela - jak każdej 5 niedzieli miesiąca DODATKOWA KOLEKTA BUDOWLANA. Polecamy ją Waszej chrześcijańskiej wrażliwości i życzliwości.

KONTO PARAFIALNE: PKO S.A. IV O/Gdynia
21 1240 3536 1111 0000 4041 7848
z dopiskiem: darowizna na budowę świątyni.
Można też nabyć CEGIEŁKĘ fundatora: srebrną – 1.000,- lub złotą – 2.000,-

Zgłaszajmy WYPOMINKI za zmarłych: jednorazowe, roczne i Msze Św. zbiorowe.