Niedziela 28.10.2018

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj – na zakończenie Tygodnia Misyjnego, obchodzimy X Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, by pomóc tym razem chrześcijanom w Pakistanie. Po
Mszach Św. – zbiórka do puszek na misje.
Poniedziałek i wtorek - od godz.17.45 - 19.3o okazja do SPOWIEDZI ŚW. przed
intensywnym czasem modlitwy za naszych zmarłych oraz przed Odpustem parafialnym!
Zadbajmy, by przeżyć z Bogiem najbliższy tydzień jako czas osobistych rekolekcji !

OSTATNIE NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
dla dzieci – w poniedziałek i wtorek o godz.17.15
dla młodzieży i dorosłych – do środy z Mszą Św. wieczorną; rano - jeden „dziesiątek”.

Środa – o godz.18.oo Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z różańcem i Mszą Św.
Po modlitwie – spotkanie Wspólnoty ŻYWEGO RÓŻAŃCA.

I Czwartek ( listopada ) - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Msze Św.: 7.3o; 9.3o; 11.oo i 12.3o

Po porannej Mszy Św. - GODZINA ŚWIĘTA adoracji do 9.3o wraz z piątkową
wstrzemięźliwością od mięsa ofiarujmy z prośbą o miłosierdzie Boże oraz powrót na
drogę świętości i pokory dla duchownych i świeckich Kościoła.

Modlitwy na cmentarzu przy kościele Św. Wawrzyńca - od godz.15.oo.

Przypominamy: Wierni w stanie łaski, gdy pobożnie nawiedzą kościół lub cmentarz,
odmówią za zmarłych „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, mogą uzyskać i ofiarować za
cierpiących w czyśćcu odpusty: zupełny (1 – 8.11.), cząstkowy (w inne dni).
I Piątek - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH ( Zaduszki ).
Msze Św.: 10.oo; 18.oo. SPOWIEDŹ ŚW. jest na początku tygodnia!

Przypominamy: najważniejsze w I piątek jest przyjęcie Komunii Św.!
Tego też dnia rozpocznie się w diecezji 9-dniowa nowenna w intencji Ojczyzny z okazji
100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

I sobota - o godz.7.3o Msza Św. z różańcem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu
Maryi. Od godz.9.oo sakramentalne odwiedziny u wszystkich zgłoszonych CHORYCH.
O godz.14.oo – Msza Św. braci Kościelnej Służby Mężczyzn SEMPER FIDELIS naszej
Archidiecezji. Zapraszamy młodzieńców i mężczyzn z rodzinami!

Przyszła niedziela - ODPUST PARAFIALNY ku czci Św. Karola.
SUMĘ odpustową o godz.12.3o celebrował będzie Ks. Kan. Antoni NEREK, proboszcz
parafii p.w. Św. Józefa z Leszczynek.
O godz. 16.3o – KONCERT Chóru parafialnego z okazji X rocznicy jego istnienia.
Zapraszamy tradycyjnie na „karolowego pączka”, by słodko świętować wspólne
imieniny (pączki po 3,- będą dostępne przy bramie obok krzyża i w kawiarence).

Poznajmy lepiej naszego Patrona przez lekturę książki „Wizja i Służba”. Cena: 15,-
Na stypendialne „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Dniu Papieskim zebraliśmy – 1.180,-.
Można zamawiać INTENCJE mszalne na pierwsze półrocze nowego roku.